Marketing społecznościowy to głęboka interakcja z nabywcami, a nie wydanie reklamy na filarze ogłoszeniowym. Dobrodziejstwem dla reklamodawcy jest to, że w ów sposób ma szansę na bliższe poznanie ewentualnych nabywców, ich wyborów, opinii i nawyków. Pokazywane na social media sugestie zdołają mieć bardzo zbawienny wpływ na modelowanie oferty.