Nabór jest pierwszymetapem zatrudnienia pracownika. Jej zamiarem jest wyszukanie wystarczającej liczby kandydatów, spośród których można będzie zrealizować selekcję.

Continue reading