Amortyzacja to kategoria finansowa, która przez wielu biznesmenów jest ignorowana jako coś niejasnego i potrzebnego tylko księgowym. Powinno się pamiętać, że amortyzacja jest częścią sprawozdań finansowych, jakie mogą mieć ważność w procesie uzyskiwania finansowania.

Amortyzacja to sposób rozliczania w ciągu wyznaczonego czasu, zużycia, bądź wyeksploatowania danego aktywa, bądź pasywa.
reklamy

Autor: KLINGSPOR Schleiftechnologie
Źródło: http://www.flickr.com
Amortyzacja to metoda liczenia w okresie zużytkowania, czy zużycia elementów majątku firmy aktywów trwałych fizycznych i aktywów trwałych niematerialnych. Ma ona demonstrować rozciągnięty w czasie koszt operacyjny przedsiębiorstwa połączony z użytkowanymi przez jednostkę w aktywności operacyjnej składnikami majątku jednostki. Podstawową cechą odróżniającą aktywa trwałe jest to, że okres zużytkowania, czy wyeksploatowania wynosi więcej aniżeli jeden rok. Aktywa trwałe fizyczne, lub niematerialne zdołają być nabyte przez jednostkę, albo wytworzone we własnym obrębie.
po użyciu niszczarki dokumentów

Autor: rosmary
Źródło: http://www.flickr.com
Mechanizm odpisów amortyzacyjnych ma zapewnić rozliczenia w czasie kosztu elementu majątku.

Każdy następujący link (http://mocnestronynaturalnie.com/) wiedzie jedynie do cennych portali, na których przeczytać możesz o ważnych wydarzeniach. Nie wahaj się, ale kliknij w niego!

Zakupione przez firmę narzędzie wpisuje się w księgach rachunkowych nie jako koszt, lecz jako konkretne aktywa trwałe, definiowany jest czas prawdopodobnego spożytkowania ekonomicznego takiego narzędzia i wysokość miesięcznych odpisów amortyzacyjnych. Odpisy amortyzacyjne, które pojawiają się w kosztach przedsiębiorstwa nie posiadają zakresu gotówkowego.

Amortyzacja to koszt, którego sposób księgowania, jednakowo jak i innych wydatków, pozostał określony w rozporządzeniu o rachunkowości. Najczęściej wykorzystywaną metodą amortyzacji jest metoda liniowa.