Pożyczka gotówkowa, to odmiana pożyczki pieniężnej, udzielana przez banki, jak i instytucje poza-bankowe. Przyznawana jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, podpisanej zgodnie z przepisami modyfikującymi zarządzenia z obrębu zobowiązań konsumenckich, do których zalicza się także pożyczki od ręki.

polski banknot

Autor: Karl Baron
Źródło: http://www.flickr.com
Pożyczkobiorca ubiegający się o przydział pożyczki gotówkowej, nie jest zobowiązany do wskazania celu, na jaki mają być określone uzyskane środki finansowe, ani do wskazania gwarantów zobligowanych do zwrotu długów, w wypadku, jeżeli pożyczkobiorca nie wywiązał się z warunków zawartej umowy. Wnioskowanie o przydział pożyczki od ręki nie wymaga również przedkładania dokumentów, jak ma to miejsce w sytuacji zadłużenia bankowego. Ze względu na uproszczoną strategię, bez kolejnych formalności i w krótkim okresie można otrzymać określoną wielkość pieniężną.

Przeważnie wystarczy przynieść dowód osobisty w celu potwierdzenia tożsamości i oryginalnych danych osobowych, oraz poświadczenie o zatrudnieniu charakteryzujące źródło i wielkość dochodów potwierdzających zdolność kredytową.

Podmiot użyczający kredytów ma prawo precyzyjnie sprawdzić zagrożenie kredytowe konsumenta, co może uczynić nie tylko na bazie przedstawionych przez niego dowodów. Dokładna ocena historii kredytowej pożyczkobiorcy, ma zapobiec ryzyku niewywiązania się przez niego z założeń umowy dotyczących spłaty pożyczki od ręki w wysokości pobranej sumy, razem z oprocentowaniem.

Decyzja o przyznaniu pożyczki od ręki, podejmowana jest stosunkowo szybko. Konsultant finansowy, na podstawie zaświadczeń przedstawionych przez konsumenta, szacuje jego predyspozycję kredytową, definiując kwotę zadłużenia i wysokość oprocentowania, a również podkreślając czas spłaty.

Szybka pożyczka od ręki udostępniana w instytucjach poza bankowych może zostać otrzymana poprzez złożenie podania przez Internet – .

Na pewno zaciekawią Cię opisywane dane, więc przestudiuj szczegółowo polecany tekst, który ma wiele godnych zapamiętania faktów, to zbliżona tematyka jak w tym artykule.

Ostatnim krokiem takiej formy transakcji, jest przydział pożyczki od ręki w wyznaczonej kwocie, jaka wysyłana jest pożyczkobiorcy bezpośrednio, bądź przekazywana na wskazany numer konta.