Darowizna wozu jest to przeniesienie własności auta – pociąga to za sobą pewne obowiązki podatkowe.
W rodzinnych stosunkach przeniesienie własności stanowi najpopularniejszą formę darowizny z uwagi na konsekwencje fiskalne.

Umowa darowizny samochodu musi zostać spisana w pisemnej formie – co do zasady musi mieć ona postać aktu notarialnego, lecz może być sporządzona z pominięciem rejenta (staje się obowiązująca w chwili wydania czterokołowca obdarowanemu). Bez względu na to czy będzie to darowizna części samochodu, czy może całego wozu, umowa powinna koniecznie zawierać pewne nieodzowne elementy takie jak między innymi: miejsce nawiązania umowy, wskazanie darczyńcy oraz obdarowanego, deklaracja darczyńcy o posiadaniu pełnego prawa własności auta, deklaracja darczyńcy o braku obciążeń pojazdu zobowiązaniami na trzecich osób, oświadczenie darczyńcy o darowaniu samochodu, deklaracja obdarowanego o przyjęciu darowizny, termin wydania samochodu.
internecie

Autor: University of the Fraser Valley
Źródło: http://www.flickr.com

przedsiębiorca

Autor: Inni PR & Marketing
Źródło: Inni PR & Marketing
zajęcie

Autor: EveryCarListed P
Źródło: http://www.flickr.com
Co do reguły darowizna czterokołowca powoduje skutki fiskalne.

Jeżeli zaintrygował Cię prezentowany artykuł, kliknij też na ten link, gdyż odnajdziesz w nim inny tego typu świeży materiał – on także jest wart uwagi.

Należy jednak zaznaczyć, że prawo dopuszcza sytuacje, w których podatek nie będzie nieodzowny, aczkolwiek powinny zostać przy tej sposobności spełnione pewne warunki: stronami umowy darowizny samochodu są najbliżsi członkowie rodziny, nabycie własności samochodu zostało zameldowane do właściwego urzędu fiskalnego w ciągu pół roku od dnia spisania umowy.

Jeśli wyżej wymienione warunki nie zostaną spełnione, wówczas darowizna połowy auta bądź całego będzie opodatkowana zgodnie z regułami wiążącymi dla pierwszej grupy podatkowej. Wielkość podatku od darowizny w omawianej sytuacji uzależniona jest od różnych czynników.