Lokata bankowa to jeden z najpopularniejszych i najbezpieczniejszych rozwiązań umieszczania oszczędności. Bank, przyjmując nasze finanse w depozyt na wskazany termin, obliguje się do zrealizowania po czasie trwania lokaty, powierzonych mu oszczędności z odsetkami.

Continue reading