Za czas wyjazdu służbowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę, diety, również refundacja wydatków z tytułu przejazdów, kwater, dojazdów środkami komunikacji lokalnej, bądź pozostałych udokumentowanych wydatków ustalonych przez pracodawcę odpowiednio do umotywowanych potrzeb. Za aprobatą pracodawcy zatrudniony może przebyć podróż służbową pojazdem który nie jest własnością chlebodawcy. Przysługuje mu wówczas refundacja kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za kilometr przebiegu, wyznaczoną przez pracodawcę.

Continue reading