Inwentaryzacja polega na spisaniu jakichkolwiek konkretnych i finansowych składników majątkowych, podanie ich faktycznego stanu i ewentualne wyjaśnienie różnic jakie zanotowano między stanem jaki określono w czasie remanentu, a stanem który powstaje z ewidencji księgowej.

Continue reading