Jednym z wielu blankietów, jakie muszą zgłaszać pracodawcy jest ZUS Z-3. Sporządzany jest przez tych płatników składek, jacy nie są upoważnieni do zapłaty zasiłku, także przez płatników, którzy za czas po wygaśnięciu zatrudnienia przenoszą wypłatę zasiłku do ZUS-u. W interesie płatnika leży poprawne zapełnienie druku, inaczej pozostanie on poprawiony przez ZUS, w konsekwencji zawyżając podstawę wymiaru zasiłku z winy płatnika.

Continue reading