Wyładowania atmosferyczne aktywują energię o wielkiej sile. Bardziej narażone na uderzenie gromu są obiekty wysokie i usytuowane na wzgórzach.
Instalacja odgromowa przejmuje na siebie energię wyładowania atmosferycznego i bez ryzyka odprowadzić ją do ziemi.

Continue reading