Inwestycje na giełdzie to każdorazowe podejmowanie ryzyka. Wybierając akcje i obligacje do portfela inwestycyjnego, powinniśmy znaleźć odpowiedź na pytanie, czy akcje danej spółki w rzeczywistości mogą przynieść nam zysk?

Continue reading