Wspólnota mieszkaniowa jest ciekawym przedmiotem rozważań , tak pod względem społecznym jak i finansowym. Zgodnie z definicją wspólnota mieszkaniowa to ogół właścicieli, których obiekty wchodzą w skład określonej nieruchomości. Warto dowiedzieć się więcej na temat jej finansów. Wspólnota tego rodzaju powstaje z mocy prawa z chwilą wyodrębnienia się pierwszego lokalu. Zakładane są tu dwie KW: lokalowa i budynkowa. Wspólnota mieszkaniowa mimo, że jest jednostką organizacyjna nie mającą osobowości prawnej przeważnie jest zaopatrzona w organy, siedzibę REGON czy NIP, poza tym jest płatnikiem podatku dochodowego od person prawnych (CIT) od uzyskanych dochodów (poza zaliczkami lokatorów, w sensie właścicieli mieszkań).

oferta rozliczania wspólnot mieszkaniowych Łódź

Autor: katrien berckmoes
Źródło: http://www.flickr.com
Istnieją dwa rodzaje wspólnot mieszkaniowych: mniejsze i większe, obie działają na podstawie ustawy o własności lokali. Już po tej zwięzłej informacji wiemy, że rozliczanie wspólnot mieszkaniowych łódź to rzecz złożona (zwłaszcza w wielkich miastach takich jak Kraków, Warszawa czy Poznań). Wspólnoty mieszkaniowe nie mają obowiązku prowadzić ksiąg rachunkowych w imię z ustawą o rachunkowości. Do tego rodzaju działań są potrzebne tylko tzw. „inne ewidencje”. Stanowią one formę przez, którą rozliczanie wspólnot majątkowych jest uproszczone – ciąg dalszy. Pozwalają one na pominięcie nieistotnych podpunktów, z drugiej strony istnieje możliwość rozbudowania innych gałęzi znaczących dla WM. Gdy chodzi o rozliczanie wspólnot mieszkaniowych Łódź obejmuje rozlicznerodzaje kosztów.

Według Ciebie prezentowany tekst jest bardzo interesujący? Jeżeli tak, to wejdź także na pomocne materiały (https://kancelarianotarialnawrzeszcz.pl/), które mają podobnie atrakcyjne tematy.

blok mieszkalny

Autor: Dennis Adams
Źródło: http://www.flickr.com

W ogóle można je rozdzielić na dwa działy: koszty działania nieruchomości wspólnej (np. media dostarczane do części publicznej, utrzymanie czystości, drobne remonty, ubezpieczenie) i koszty świadczeń prowadzonych do lokali według potrzeb indywidualnych właścicieli. Koszty ponoszone przez wspólnotę mieszkaniową są ujmowane rozliczeniu po zakończeniu roku obrotowego, którym dla adresata jest rok kalendarzowy. W sprawozdaniu finansowym przedstawia się nasze przychody, poniesione koszty oraz osiągnięty wynik, czyli różnicę pomiędzy przychodami a kosztami. Do wyniku finansowego trzeba zaliczyć m .in.: wynik dotyczący wykorzystania, wyniki na poszczególnych typach mediów, wyniki tyczące się remontów. Rozliczenie łączne wspólnoty polega na tym, że osiągnięte przez wspólnotę rezultaty cząstkowe rozlicza się na poszczególnych właścicieli obiektów, których indywidualne rozliczenia łącznie składają się na rezultat całej wspólnoty (poza funduszem remontowym).

Środki niewykorzystane z danego roku nie są rozliczane, przechodzą na następny rok. Łódź, Kraków, Poznań – polskie miejscowości usiane są wspólnotami mieszkaniowymi. W przypadku wielkich wspólnot można zwrócić się o radę do fachowego biura rozliczeń lub zatrudnić księgową, która jest biegła w tego typu rachunkach, ewentualnie istnieje możliwość uczestnictwa w szkoleniu, dotyczącym tej tematyki. Wspólnota mieszkaniowa jest podmiotem specyficznym, dlatego trzeba być bardzo uważnym podczas prowadzenia jej finansów. Ważne, by zarówno lokatorzy jak i zarząd byli o tym uprzedzeni.