W każdym roku spora ilość absolwentów kierunków prawa stoi przed podjęciem decyzji odnośnie wybrania dalszej ścieżki kariery. Studenci ci mają wiele możliwości – od zakończenia edukacji ze stopniem magistra zaczynając albo też kontynuacja nauki na jednej z prawniczych aplikacji.
Dzisiaj do doboru jest dziewięć aplikacji: przykładowo Aplikacja adwokacka trwa trzy lata, zaś aplikant musi odbyć ją pod okiem patrona.

W czasie aplikowania należy się liczyć z koniecznością zdawania sporej ilości zaliczeń czy też kolokwiów, których cena może wynieść 5000 zł. Innego rodzaju aplikacja to aplikacja sądowa, która zajmuje cztery lata oraz jest najdłuższą z aplikacji prawnych. Jest ona rozłożona na dwa etapy. Najpierw mają miejsce zajęcia i praktyki, po jakich aplikant musi przystąpić do egzaminu pisemnego oraz ustnego. W następnej kolejności natomiast odbywa się praktykę na stanowisku tzw. referendarza.
Wybór

Autor: Isengardt
Źródło: http://www.flickr.com
aplikacja

Źródło: http://pixabay.com/
Istnieje ponadto m.in. aplikacja radcowska, która zajmuje 3 lata. Sposób jej otrzymywania przebiega podobnie jak na aplikacji adwokackiej – również dobierany jest patron i musimy mieć na uwadze wydatek rzędu 5000 zł. Funkcjonuje ponadto aplikacja notarialna, która trwa trzy i pół roku. Aplikacja zaczyna się z początkiem roku kalendarzowego oraz ma podobny charakter jak aplikacja adwokacka oraz radcowska. Jest ponadto aplikacja prokuratorska, która zajmuje trzy i pół roku oraz kończy się egzaminem pisemnym oraz ustnym. Potem wykonuje się posadę na stanowisku o nazwie asesor. Ponadto są ponadto aplikacje komornicze, kuratorskie i legislacyjne. Nie wszystkie aplikacje są tak samo często wybierane.

Do tych mniej wybieranych zalicza się zajmująca 1 rok aplikacja aplikacja dla handlowców ogólna, trwająca również jeden rok aplikacja kuratorska czy zajmująca półtora roku aplikacja legislacyjna. Duża ilość studentów prawa zastanawia się, gdzie będzie im najlepiej się kształcić.