Zdrapka jest to termin, który kojarzy nam się nieodzownie z jakąś grą losową, loterią oraz możliwością wygrania jakiekolwiek nagrody pieniężnej lub rzeczowej. Zdrapki pojawiają się zazwyczaj w wypadku zorganizowania loterii promocyjnych i loterii fantowych.

loteria

Autor: Andrew_Writer
Źródło: http://www.flickr.com
Loteria ze zdrapkami może być tak samo zorganizowana jak loteria promocyjna. O czymś takim jak loteria fantowa trzeba pomyśleć 30 dni wcześniej. Pomysł na tego typu loterię nie ma potrzeby, aby był całkowity. Wszystkie dokumenty i zgłoszenie trzeba wysłać do Urzędu Celnego. Trzeba dopasować odpowiednią ilość punktów sprzedażowych i wprowadzić wolontariuszy. Potem trzeba przygotować losy. Obliczyć należy jak dużo osób będzie potrzebnych aby sprzedawać losy.

Ekscytuje Cię omawiana tematyka? Jeśli tak, to dodatkowo zobacz link na witrynie (https://certo.waw.pl/), która również przedstawia tego rodzaju posty. To z pewnością da Ci do myślenia!

Pomyśleć także należy, kto oraz kiedy będzie te losy kupować i dostosować je trzeba do potrzeb. Także należy się zastanowić jak będziemy sprzedawać losy oraz jaka będzie argumentacja do kupienia losu. Jeśli chodzi o loterię fantową, to bardziej istotne są argumenty emocjonalne niż wszystkie nagrody. Jeśli okaże się, że czas, miejsce, ilość nagród oraz wygląd losów nie zgadza się ze złożonymi do naczelnika Urzędu Celnego formularzami, to należy regulamin loterii fantowej poprawić i znowu złożyć zgłoszenie do Urzędu Celnego. Jest na to 3 dni od daty, gdy zaistniała zmiana.

call center

Autor: Mighty Travels
Źródło: http://www.flickr.com
dochód

Autor: Martin Ilich
Źródło: http://www.flickr.com
Małe loterie fantowe są trafnym sposobem na zacieśnienie integracji społeczeństwa lokalnego i pozyskania przychodów na statutowe cele przez szkoły, gminy i przeróżne fundacje i parafie. Pomimo tego, że organizacji loterii towarzyszy pewny formalizm, to są one bardzo wielokrotnie spotykanym punktem wszystkich imprez albo festynów.

Loteria fantowa bardzo często jest używana jako sposób zbierania pieniędzy na określone cele. Loteria fantowa może także towarzyszyć imprezom edukacyjnym lub społecznym. Niewielka loteria fantowa może być urządzona pod wymogiem zgłoszenia jej do Urzędu Celnego na trzydzieści dni przed jej początkiem.