Outsourcing to nowoczesny model zarządzania przedsiębiorstwem przekazujący w zarządzanie partnerowi zewnętrznemu zadania, które w sposób bezpośredni nie wiążą się z główną działalnością firmy.

Outsourcing IT jest coraz powszechniejszym rozwiązaniem stosowanym przez firmy, które chcą, aby procesy informatyczne w ich przedsiębiorstwach przebiegały sprawnie, bez utrzymywania u siebie sztabu informatyków.

Takie rozwiązanie jest coraz powszechniejsze również dlatego, że zazwyczaj przyczynia się do obniżki kosztów w przedsiębiorstwie. W ramach outsourcingu IT możemy wyróżnić kilka najważniejszych obszarów. Są to między innymi: hosting, a także inne usługi wykorzystujące data center, administracja systemami IT, help desk IT, usługi z zakresu tworzenia systemu kopii zapasowych oraz replikacji systemów informatycznych.

Aby mieć pewność, że tajne dane w przedsiębiorstwie są właściwie chronione, sprzęt jest wykorzystywany efektywnie, a wszystkie programy, z których korzystamy w firmie, mają wymagane licencje, przeprowadzamy audyt informatyczny. Może on być przeprowadzony na obszarze pojedynczej stacji lub całego pracującego w przedsiębiorstwie sprzętu IT. Audyty IT powinno się przeprowadzać w ustalonej częstotliwości, aby zyskać pewność, że firma pod względem informatycznym funkcjonuje właściwie, w przeciwnym razie grożą nam poważne konsekwencje zarówno prawne, jak i finansowe.

Masz w planach uzyskać inne informacje na omawiany temat? Na pewno notka z witryny (4mobilepower.com/fsm/) też je zawiera, więc kliknij tutaj i poznaj je dokładnie.

Zwykle audyt może przeprowadzić u nas firma która świadczy u nas usługi outsourcingowe, jeśli taką mamy, jeśli nie, możemy się zwrócić o to do dowolnej firmy prowadzącej consulting IT.

WD SmartWare 1.3

Autor: Tabasco PR
Źródło: Tabasco PR

Analiza , która przeprowadzają firmy konsultingowe może doprowadzić do powstania wielu ciekawych rozwiązań, które często są opracowywane na platformie sharepoint. Do najczęstszych przykładów tego typu rozwiązań zalicza się: projektowanie i wdrażanie intranetu, stworzenie nowego, efektywnego obiegu faktur, czy obiegu dokumentów w ogóle, obiegu delegacji i wniosków urlopowych, zaprojektowanie systemu kancelaryjnego oraz tworzenie innych specjalistycznych aplikacji. Dzięki temu można wpłynąć na poprawną wymianę informacji, sprawnie zarządzać dokumentami i generować potrzebne raporty usprawniające proces decyzyjny.