Kilkanaście lat łączymy badania marketingowe mystery shopping i testy satysfakcji w grupę łączących się usług i korzyści. Pracujemy dla największych przedsiębiorstw, wdrażając szczegółowe testy jakości obsługi konsumenta. Każdego miesiąca realizujemy setki badań Tajemniczy Klient, dokonujemy sprawdzenia norm obsługi, analiz kanałów komunikacji, testów mystery shopper konkurencji, umożliwiających porównanie firmy, by dowiedzieć się, jakie są ich mocne i słabe strony oraz okazje i ryzyka pod kątem możliwości bezpośrednich konkurentów.

zakupy

Autor: Andreas Kollmorgen
Źródło: http://www.flickr.com

SecretClient to metoda badania jakości obsługi klienta – mystery shopper, dokonywana w trakcie odwiedzin w punktach sprzedaży lub innych miejscach obsługi klienta. Tajemniczy Klient – specjalnie dobrany agent Mystery Shopping, obejmujący wyobrażenie o pewnej grupie docelowej konsumentów, sprawdza ustalony sklep, punkt obsługi, placówkę i przeprowadza opracowane działania. Mystery Shopping bada przebieg obsługi, jej długość i jakość w stosunku do przyjętych standardów, sposób prezentacji oferty, umiejętność rozpoznania potrzeb klienta i rozwiania jego niepewności. Analizie mogą podlegać również: umiejętności pro-sprzedażowe, obecność materiałów POS, wygląd i otoczenie punktu.

Dopełnieniem analizy jakości obsługi jest powiązanie wizyt Mystery Shopping z testem ścieżek komunikacji SecretContact. Tajemniczy Klienci kontaktują się z przedsiębiorstwem za pomocą wybranych ścieżek dostępu, takich jak telefon, poczta tradycyjna i elektroniczna, serwisy społecznościowe, fora internetowe, strony www (mysteryweb). Tajemniczy Klient kontroluje jakość i szybkość kontaktu z przedsiębiorstwem, infolinią, BOK, serwisem, sposób reagowania na wątpliwości i pytania klienta, przyjazność, przestrzeganie standardów, dostęp do informacji itd.

Zakres usług SecretClient obejmuje również badania uczestników programu lojalnościowego, partnerskiego i innych działań tego typu. Podkreśla plusy i minusy akcji, szanse rozwoju oraz ryzyka, pomaga w sformułowaniu właściwej strategii wynagradzania, komunikacji, kreacji oraz katalogu nagród. Periodyczne sprawdzenia przeprowadzane podczas realizacji działania pomagają w utrzymaniu motywacji objętych programem i stwarzają możliwość sprawdzać czy pracownicy zależni odpowiednio używają te działania jako metodę do zwiększenia sprzedaży.

SecretClient realizuje audyty Mystery Shopping B2C i B2B dla banków, aptek, hipermarketów, hurtowni, doradców finansowych, salonów meblowych i samochodowych, przedsiębiorstw turystycznych, dla branży spożywczej, FMCG, chemicznej, finansowej, aptecznej, deweloperskiej, sanitarnej, paliwowej, komputerowej, elektronicznej, telekomunikacyjnej, transportowej i wielu innych.

Wyniki testów SecretClient mogą być dostępne już w trakcie badania w panelu on-line.

Jeśli chcesz w większym stopniu zbadać opublikowany tu temat, to kliknij ten link. Bez strachu, to wiarygodny link (http://www.studioprinter.pl/oklejanie-samochodow-aut/) – są tam ciekawe treści.

Dostarczają cennych informacji, mocnych podstaw do doskonalenia firmowych zasad postępowania z klientem. Pomagają w programach motywacyjnych i tworzeniu programów szkoleń. System raportowy pozwala na wygodną analizę ankiet, zdjęć, nagrań itp., oraz przejrzyste raportowanie całości lub części obszarów badawczych przez całą dobę. Oprogramowanie zawiera mnogość opcji analizy oraz wizualizację rezultatów. Dostęp do raportów następuje na różnych poziomach uprawnień, zgodnych ze strukturą przedsiębiorstwa. Pozwala to udostępniać wiedzę i rezultaty badań z licencjonowanymi menedżerami średniego szczebla, kierownikami regionalnymi, zespołami sprzedawców.

Zespół: kontrahenci cenią nas za wieloletnie doświadczenie, grupę stałych koordynatorów i własną sieć przeszło 60 tys. Tajemniczych Klientów aktywnych nie tylko w dużych skupiskach miejskich, lecz również w setkach małych miast. Taki zasięg terenowy korzystnie oddziałuje na szybkość oraz mobilność realizacji testów mystery shopping, a także zmniejsza nakłady ponoszone na transport. Badający są objęci odpowiednio przygotowanym systemem kontroli i budowy lojalności.

Wartością dodaną SecretClient jest baza opinii milionów konsumentów w ramach Programu Jakość Obsługi oraz bieżące raporty konkurencji wg branż. Dzięki synergii z Programem Jakość Obsługi, przygotowujemy bardziej „z życia wzięte” scenariusze badań mystery shopping, oparte o rzeczywiste doświadczenia prawdziwych konsumentów, partnerów, współpracowników.