Postęp techniczny jest czymś, co stanowczo niesie ze sobą dużo korzyści. Upraszcza obywatelowi pracę w wielu specjalizacjach, też w życiu codziennym umożliwia efektywniejsze funkcjonowanie. Niesie on jednak ze sobą również wiele niebezpieczeństw. Szczególnie tych związanych z różnorodnymi uzależnieniami.

Internet

Autor: „PictureYouth”
Źródło: http://www.flickr.com
Typy uzależnieńObywatel od bardzo dawna styka się w swoim życiu z substancjami, które mogą wywoływać bądź powodują u niego nałóg. Czym właściwie jest uzależnienie? Jest to silna potrzeba brania jakiejś substancji bądź również realizowania jakiejś czynności. W oficjalnych klasyfikacjach schorzeń jest charakteryzowane, jako zaburzenie. Nałogi dzielą się na uzależnienia fizyczne oraz psychiczne. Kiedyś walczono szczególnie z takimi typami uzależnień jak: alkoholizmu, lekomania, narkomania oraz od tytoniu. Obecnie wykaz rzeczy i substancji, które jednostki uzależniają jest zdecydowanie dłuższa. Zalicza się do nich hazard, jedzenie a przede wszystkim te związane z rozkwitem technicznym, czyli komórka, komputer, gry oraz Internet. Ilość obywateli popadających w nałóg od tych technicznych wynalazków jest ogromna i obejmuje ona wiele państw wysoko rozwiniętych.

Jak objawia się uzależnienie od Internetu?Jedną z coraz szybciej uzależniających rzeczy jest Internet. To czy ktoś jest uzależniony zidentyfikować można poprzez występujące u niego objawy uzależnienia od internetu. Jednym z nich jest przede wszystkim bezustanna potrzeba posiadania włączonego komputera i wielogodzinne korzystanie z Internetu, które bynajmniej nie jest związane z pracą. Ta bezustanna potrzeba użytkowania Internetu ujemnie wpływa na postępowanie jednostki w każdej sferze życia począwszy od przestrzeni psychicznej przez fizyczną, społeczną, ekonomiczną a także rodzinną. Aby zweryfikować czy u jakiejś osoby pojawiają się objawy uzależnienia od Internetu można zrobić test testowanie oprogramowania z pytaniami, których rozwiązania na pewno dadzą coś do myślenia. Wybrać się można też po poradę do eksperta ponieważ w związku z rosnącą liczbą osób uzależnionych od Internetu powstaje coraz więcej ośrodków wspomagających walczyć z tym nałogiem.