Już w starożytnych czasach ludzie w pewnym zakresie umieli wykorzystywać śnieg oraz lód do ochładzania różnych rzeczy. Przechowywane w jaskiniach kawałki lodu czy śniegu pozwalały na to, aby przed długi okres czasu utrzymywać odpowiednio niską temperaturę. Innymi metodami na przechowywanie śniegu były dołki obłożone słomą, ten sposób z kolei preferowali mieszkańcy Rzymu.

Continue reading