Elektroniczny obieg faktur, a więc Zarządzanie przebiegiem rejestracji, także obsługi wierzytelności kosztowych jest istotnym składnikiem wydajnego działania jednostki.

Continue reading