Dostęp do obłoku zachodzi z wykorzystaniem kont odbiorcy które zezwalają na weryfikację przywileju dojścia do chmury.

cloud computing

Autor: ecoev
Źródło: http://www.flickr.com
Chmura obliczeniowa tłumacząc z angielskiego: cloud computing. Ten typ analizowania danych bazujący na użytkowaniu usług wysłanych przez usługodawcę. Pojęcie rozwiązania chmurowe określa metaforę internetu gdyż na mnóstwie rysunkach obrazujących funkcjonowanie internetu był pokazywany rysunkowo jako chmurka.

Dowodem pracy w chmurze są pakiety biurowe online, serwisy społecznościowe, dyski sieciowe, galerie zdjęć lub edytory graficzne otwierane w przeglądarce internetowej. Znamienne przymioty chmury to: przechowywanie i lub przetwarzanie danych na zdalnym serwerze na maszynie wirtualnej i lub dostęp poprzez konto klienta.

Zalety pracy w chmurze to nietrudna praca w sieci, powszechny dostęp, większe bezpieczeństwo danych. Niekorzystne cechy pracy w chmurze to: niebezpieczeństwo awarii, nie działa w wypadku usterki internetu, ewentualność wtargnięcia, przekroczona własność, ewentualne przekroczenie tajemnicy zakładu pracy.

Praca w chmurze łączy się z logowaniem do chmury z różnych komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych. Fakt ten uruchamia dodatkowe zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych danych.

Ponadto narażone jest nasze konto, ktokolwiek kto opanuje imię klienta i motto będzie mógł przejąć nasze konto w chmurze.