O lojalność swojego otoczenia stara się każda firma. Wierność dwóch grup jest w tym miejscu najważniejsza: klienci oraz pracobiorcy. Jak jednak przekonać do nas te osoby oraz jak tego dokonać, by intratna propozycja pozostałych firm nie zachęciła ich do odejścia?

sakupy

Autor: Praktycy.com
Źródło: Praktycy.com

Jednymi z bardziej popularnych działań są programy motywacyjne profill i pakiety lojalnościowe. Działania motywacyjne cementują poczucie przynależności pracobiorcy do przedsiębiorstwa. Dobrze wdrożony zestaw konsekwentnie implementowanych i periodycznie powtarzanych czynności kreuje więź między firmą i pracownikiem, który widzi siebie jako fragment większej całości, gdzie ma możliwość się rozwijać i czuć się ważnym elementem.

Zazwyczaj przy tym brak systematyczności na etapie wdrożenia czy mała wiedza w zakresie dopasowania narzędzi powoduje, że rezultaty jawią się jako niezbyt widoczne lub linia do produkcji pelletu zwyczajnie niesatysfakcjonujące. Lepiej się wtedy skierować do kogoś z wiedzą w tym temacie.

Klapy oddymiające

Autor: Firma WIŚNIOWSKI
Źródło: Firma WIŚNIOWSKI

Programy lojalnościowe profill z kolei są nastawione na klientów. Ich zadaniem jest skłonić do poznania produktu, ale przede wszystkim utrzymać przy produkcie i motywować do kolejnych nabyć produktu. Poszczególne korzyści za n-ty zakup czy też zniżki od bazowej ceny działają zazwyczaj zgodnie z zamierzeniem. Priorytetem jest odpowiednia komunikacja z odbiorcą a także jasne reguły.

Na rynku istnieje sporo firm umożliwiających wsparcie przy opracowaniu i wykonaniu omawianych działań. W zależności od skali bywa, że warto skorzystać z wiedzy i zachować zarówno czas jak i pieniądze na nieudanych próbach.

Już pozyskana lojalność klienta lub pracownika to czysty skarb. Wierni klienci i pracownicy więcej wybaczają, chętniej można ich przekonać oraz aktywniej biorą udział w życiu przedsiębiorstwa. Zalet nie brakuje, zatem warto się starać.

Źródło: Profill.com.pl