Obligacje są jednym z bardzo popularnych instrumentów giełdowych. Popularność obligacji wynika ze względnego bezpieczeństwa. Według definicji obligacje to papiery wartościowe dłużne emitowane w seriach w których wydawca zobowiązuje się do zapłacenia właścicielowi obligacji w dniu wykupu sumę nominalną obligacji powiększoną o procent. Papiery dłużne mogą zostać dowolnie kupowane, sprzedawane na wtórnym rynku innymi słowy sprzedawane jak każdy inny artykuł.

Zakup obligacji przedsiębiorstw może odbyć się na GPW w stolicy bądź na rynku poza giełdą w drodze umowy cywilnej. W tym ostatnim wypadku kupno obligacji jest troszkę bardziej problematyczne; nabywca jak też sprzedający muszą u maklera pokazać umowę na podstawie której zrealizowane będą odpowiednie notacje w systemie notowań. W razie kiedy wspomniana umowa będzie poświadczona przez rejenta, u maklera może stawić się sam nabywca. W wypadku kiedy kupno obligacji dokonuje się za pośrednictwem GPW starczy swojemu maklerowi wydać stosowne polecenie.

obligacje przedsiębiorstw

Autor: Christine Puccio
Źródło: http://www.flickr.com

Właśnie ta łatwość zakupu obligacji na giełdzie powoduje iż zdecydowana większość sprzedaży odbywa się dokładnie w taki sposób.

Papiery dłużne klasyfikujemy podług różnych wyznaczników: ze względu na rodzaj oprocentowania lub ze względu na rodzaj emitenta.

Zobacz następne tego typu niezwykle przydatne źródło informacji na rozważany problem – kliknij tutaj i przeczytaj więcej w serwisie dyrektor finansowy outsourcing.

Każde te podziały wpływają na bezpieczeństwo obligacji np. ze względu na emitenta papiery dłużne możemy podzielić na papiery dłużne skarbowe, przedsiębiorstw oraz komunalne. Wymienione obligacje różnią się między sobą między innymi prawdopodobieństwem ryzyka. Za najbardziej bezpieczne uznaje się papiery dłużne państwowe, gdyż realizację zobowiązań gwarantują organy państwa. Są one względnie mało czułe na wahania rynku. Z przytoczonej trójki średnio ryzykowana jest oferta obligacji korporacyjnych lecz tylko pod warunkiem że emitentem będzie wielkie popularne na rynku przedsiębiorstwo – informacje na . Papiery dłużne gminne z kolei są instrumentem w największym stopniu ryzykowanym z uwagi na fakt, że zazwyczaj budżety gminne są dość napięte. Ponieważ wybór właściwych papierów dłużnych może być kwestią trudną, do ich oceny stworzono rankingi realizowane przez specjalistyczne firmy. Obligacje znaczy się symbolami. Najwyższą oceną jest AAA, poniżej będą AA a następnie 3 razy B aż do C.