Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyrządziło wzór nowelizacji, jaki ma obejmować zmiany dotyczące umowy o pracę zawartej na okres tymczasowy. Podpisanie umowy na próbę jest praktyczne przede wszystkim dla pracodawcy, który jest w stanie zweryfikować przydatność pretendenta do późniejszej profesji, ale również dla pracownika. On też będzie miał okazję dostrzec, czy pełnione obowiązki mu odpowiadają i postanowić, czy chce być zatrudniony właśnie w tej jednostce. Testowanie kandydata na pracownika nie może trwać w nieskończoność. Taka umowa może być podpisywana na maksymalnie 3 miesiące. Jeśli pracodawca potrzebuje, jest w stanie ten czas skrócić, lecz nie wydłużyć.

Praca na okres próbny

Autor: Open Knowledge Foundation Deutschland
Źródło: http://www.flickr.com
Do tej pory umowa o pracę na okres próbny nie znajdowała się w katalogu umów o pracę, wyłącznie tworzyła ewentualność nawiązania takiej formy stosunku pracy przed zawarciem umowy na czas dokładny, nieoznaczony, lub na czas pełnienia ustalonej pracy. Ta przemiana sprawia, iż umowę na czas próbny powinno się rozpatrywać na równi z innymi gatunkami umów o pracę. Równolegle nie nakłada to na pracodawcę obowiązku zawierania w pierwszej kolejności umowy o pracę na okres próbny.

Nie wahaj się i sprawdź znajdujące się tu uwagi o nas. To z pewnością okażą się bardzo ciekawe dane – zwyczajnie kliknij ten link.

W dalszym ciągu pracodawca i zatrudniony posiadają prawo wybrać, która z umów pozostanie zawarta. Konsekwencją takiej przemiany jest także modyfikacja zapisu dotyczącego wypowiadania umów, zgodnie z którym każda ze stron będzie uprawniona do rozwiązania jednej z w/w umów (zobacz praca w niedziele) o pracę za wymówieniem.

Podejmując posadę w firmie, podpisujemy przeróżne umowy, o pracę, na zastępstwo, zlecenie, o dzieło. Większość osób ma świadomość, że z dniem podpisywania umowy o pracę, chlebodawca powinien zacząć wyliczać i odprowadzać składki ZUS . Natomiast mało osób wie jakie dosłownie i w jakiej wysokości składki powinny być opłacane, a jeszcze mniejsza liczba pracujących ma świadomość, że są sytuacje, w których nawet umowa o dzieło rodzi obowiązki finansowe wobec ZUS. Składki obligatoryjne, jakie pracodawca powinien odprowadzać w imieniu pracowników, to składka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i ZUS składka zdrowotna . Ich wysokość szacowana jest na podstawie gaż brutto i jest finansowana w części przez pracodawcę, a w części przez pracownika. Składki wyliczane są na bazie współczynników.