Outsourcing to nowoczesny model zarządzania przedsiębiorstwem przekazujący w zarządzanie partnerowi zewnętrznemu zadania, które w sposób bezpośredni nie wiążą się z główną działalnością firmy.

Continue reading