Celem pracy tzw. mistrza produkcji jest przede wszystkim realizacja planu produkcyjnego zgodnie z obowiązującymi standardami, gwarantująca założoną jakość oraz ilość produkcji w ramach zaplanowanego czasu jak też sumptów.

firma przeprowadzkowa

Autor: Ninian Reid
Źródło: http://www.flickr.com
W przypadku pojawienia się poślizgów w wykonaniu założonego planu lub wystąpienia jakichś niezgodności, mistrz produkcji powinien podjąć działania adiustujące w celu wykluczenia zagrożeń produkcyjnych. Mistrz produkcji uczestniczy również w rozmaITego typu przedsięwzięciach mających, które mają na celu założenie całkiem nowej produkcji jak też wspomaga podwładnych w czasie wdrażania nowych technik produkcyjnych. Nadzoruje przestrzeganie regulacji BHP jak też ochrony ppoż. Na podstawie dotychczasowego wyczerpania jak też planowanych potrzeb składa też zapotrzebowanie na narzędzia, środki trwałe konieczne do utrzymania ciągłości wytwórczości.

Czy po przeanalizowaniu publikowanego tekstu masz ochotę dowiedzieć się czegoś więcej na omawiane zagadnienie? Jeśli tak, to prześledź link, ponieważ znajdziesz w tamtym miejscu świeże dane.

Analizuje kwalifikacyjne potrzeby oraz aktualne kompetencje podrzędnych mu pracowników oraz na ich podwalinie planuje kursu albo sam przeprowadza szkolenia instruktażowe dla pracowników (z regulacji, nowych technologii, wytycznych itp.)

Praca w tym zawodzie wymaga na pewno zdolności radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz stresowych. W zawodzie tym wymagana jest także umiejętność pracy w zespole (kierowanie zespołem podległych pracobiorców) oraz zrozumiały, otwarty styl komunikowania się. Mistrz produkcji powinien posiadać prócz tego doskonały wzrok, słuch a także odróżniać barwy. Dosyć ważna jest precyzyjność a także zdolność koncentracji. Specyfika zawodu wymaga też technicznych uzdolnień.

Przeciwwskazaniem do wykonywania tego zawodu może być niestety skłonność do uczuleń, reakcja alergiczna na płynne paliwa, oleje smarne (na przykład płyn chłodniczy bądź hamulcowy).