Tanie zakupy

Tag: zagrożenia

zagrożenia

Praca a higiena i bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) to powszechnie stosowana nazwa określająca jednocześnie zbiór przepisów a także zasad odnoszących się do bezpiecznegooraz higienicznego wykonywania pracy, dodatkowo jest to osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kreowaniem dobrych warunków pracy.

Continue reading

Kopalnia odkrywkowa Krobia – z jakiego powodu zapoczątkowała poważny protest okolicznych mieszkańców?

Polskie kopalnie są miejscami pracy dla bardzo wielu górników, natomiast pozyskiwany w nich węgiel jest konieczny Polakom, na przykład do ogrzewania ich domów. Złoża węgla, które są dostępne w kraju czekają na wydobycie, więc bardzo często powstają nowe kopalnie. Przykładem może być na przykład kopalnia węgla brunatnego, jakiej powstanie jest planowane na terenie gminy Krobia. Niestety, te plany wywołały protest gminnej ludności. Z jakiego względu?

Continue reading

© 2024 marqu.pl

Theme by Anders NorenUp ↑