W poniższym artykule przedstawiamy postać głównego księgowego. Poznaj zakres zadań oraz profil osoby pracującej na owym stanowisku.
Główna księgowa jest jedną z ważniejszych pracowników w każdym przedsiębiorstwie, albowiem odpowiada ona za przedstawianie w raportach – zgodnie z przyjętymi wytycznymi – wszelkich wykonywanych operacji finansowych.

Funkcja głównego księgowego w naszej ojczyźnie wyraźnie przekształciła się w ciągu minionych paręnastu lat. Dzisiaj od osób będących na takim stanowisku wymaga się z reguły tak doskonałej znajomości prawa podatkowego, jak też coraz to częściej także wiedzy z obszaru międzynarodowych norm rachunkowości jak też reguł rachunkowości zarządczej. Główna księgowa (księgowość w koninie) musi posiadać minimum dwuletnie doświadczenie na stanowisku samodzielnej rachunkowej jak też posiadać znajomość polskiej ustawy o rachunkowości, międzynarodowych standardów finansowej sprawozdawczości i prawa skarbowego.
księgowość

Autor: Michael Pollak
Źródło: http://www.flickr.com
Zakupy według listy niezbędnych produktów

Autor: Z.M.Pekpol Ostrołęka
Źródło: Z.M.Pekpol Ostrołęka
W przypadku posady głównego księgowego normą będzie też posiadanie certyfikatu uprawniającego go do usługowego prowadzenia rachunkowych ksiąg, lecz mile widziane będą także dodatkowe kwalifikacje zawodowe z obszaru finansów. Jeśli idzie o perspektywy rozwoju, osoba na takim stanowisku może awansować na stanowisko dyrektora finansowego. Może to oznaczać tzw. pionowy awans, albowiem w bardzo wielu międzynarodowych korporacjach kontroler finansowy pełni równolegle funkcje zwyczajne dla głównego księgowego oraz właśnie kontrolera.

Główny księgowy może też zostać desygnowany na stanowisko członka zarządu, co ma miejsce zazwyczaj zwłaszcza w małych przedsiębiorstwach. Jeśli idzie o średnie zarobki osób na takim stanowisku, kształtują się one na pułapie średniej krajowej.