Znak towarowy daje możność prędkiej identyfikacji danego produktu czy też usługi jako pochodzącego od danego biznesmena.
Jest to wszelkie oznaczenie, jakie możemy przedstawić w graficzny sposób, jeżeli to oznakowanie służy odróżnianiu od siebie towarów jak też usług pochodzących od przeróżnych biznesmenów.

W związku z tym, iż znak towarowy pełni tak istotną funkcję w biznesie, regulowany jest regulacjami prawa, tak na krajowym poziomie, jak także międzynarodowym. W Polsce wiąże Ustawa prawo prawo spadkowe Kraków własności przemysłowej oraz – jako iż Rzeczpospolita Polska jest członkiem Unii Europejskiej – unijne rozporządzenie o wspólnotowym symbolu towarowym. Obydwa akty prawne przewidują możliwość rejestracji towarowego znaku, dzięki temu służą one ochronie znaków towarowych.

kupony rabatowe

Autor: Carol Pyles
Źródło: http://www.flickr.com
Ochrona znaku towarowego to wyłączne używanie symbolu towarowego w sposób zarobkowy. W praktyce znaczy to, iż tego konkretnego symbolu towarowego może używać wyłącznie osoba czy też firma, która zarejestrowała znaktowarowy. Dzięki temu ów znak towarowy możemy bez obawy umieszczać na własnych artykułach bądź na ich opakowaniach a także wprowadzić je do obrotu pod tym znakiem towarowym. Na znaku towarowym zarobić możesz jeszcze na inne sposoby, przykładowo znak ów możemy sprzedać lub udzielić licencji na jego stosowanie.

Co więcej, w razie naruszenia prawa do zarejestrowanego symbolu towarowego, w szczególności poprzez używanie przez konkurenta znaku identycznego bądź analogicznego, osobie, jaka ma prawo ochronne na symbol towarowy przypada: prawo do żądania zaniechania naruszeń, wydania uzyskanych zysków oraz zapłatę opłat licencyjnych za czas bezprawnego używania symbolu.