Na terenie zarówno państw świata, jak i naszego kraju istnieją różniące się między sobą formacje militarne i umundurowane. Ich cechą typową jest to, że ich członkowie noszą mundury. To właśnie mundur umożliwia odróżnienie członków tych grup od reszty obywateli. Jakie są cechy specyficzne poszczególnych formacji mundurowych oraz jak prezentują się ich mundury?

Continue reading