Dlaczego? Przede wszystkim z tej przyczyny, iż mnożą się w nich różnorodnego rodzaju zanieczyszczenia. Mogą to być m.in. kurze, roztocza, pyłki, drobnoustroje, substancje wydzielające się z preparatów chemicznych użytkowanych w celu sprzątania oraz niewątpliwie dym papierosowy. Na wzrost stężenia zanieczyszczeń wpływa także nieodpowiednia wentylacja, na jaką wielokrotnie nie zwracamy zbyt dużej uwagi. Użyteczne są specjalne oczyszczacze powietrza, które rozwiązują powyższy kłopot i pozwalają cieszyć się świeżym powietrzem. Dlaczego jeszcze dobrze jest zakupić oczyszczacz powietrza do biura?

Continue reading