Nasz zegar wewnętrzny tyka bezwzględnie. Takie sformułowanie słyszymy niezmiernie często. Aczkolwiek zdanie to nabiera wyraźnie innego, niebezpiecznego znaczenia, gdy weźmiemy pod uwagę podatki i zagrożenia wynikające z ewentualnego opóźnienia w przedstawieniu odpowiednim organom państwowym swoich okresowych dochodów.

Continue reading