Każde dziecko potrzebuje zabawy. Niestety aktualnie, w dobie wszechobecnych łączy internetowych i sprzętów elektronicznych, częstokroć bywają to gry komputerowe. Jest to uwielbiona przez dzieci forma spędzania czasu, z którą trudno wygrać. Rodziciele głowią się jak odciągnąć córkę czy syna od notebooka i nakłonić do alternatywnych form relaksu.

Mamy wiele rozwijających typów relaksu, które mogą bardzo pozytywnie podziałać na rozwój dziecka. Jedną z nich mogą być spektakle dla dzieci. Wówczas dziecko, zamiast wpatrywać się w komputer czy tablet ma kontakt z żywym człowiekiem. Dziecko, przez uczestnictwo w przedstawieniu teatralnym ma także kontakt ze sztuką, co jest niezwykle istotne w rozwoju uczuciowym i społecznym. Pomimo, iż dziecko jest jedynie biernym odbiorcą, odczucia, których dostarcza sztuka wpływają na jego inwencję twórczą, rozwijają intelekt i pobudzają umysł do działania. Naturalnie spektakl musi być dopasowany do umiejętności poznawczych młodocianego obserwatora. Jest mnóstwo teatrów, które posiadają w swoim repertuarze spektakle dla dzieci.

spektakl

Autor: DlaMaluchów.Poznań
Źródło: DlaMaluchów.Poznań

Często są to widowiska interaktywne, gdzie aktorzy wciągają młodego widza w świat magii na scenie, gdzie wyobraźnia nie zna granic np. ciekawe skektakle specjalne dla dzieci. To niezwykle ważne, by w dzisiejszym elektronicznym świecie, oferować dziecku takie rodzajerozrywki, gdzie trzeba wysilić wyobraźnię, która właśnie poprzez jej używanie prawidłowo się kształtuje. Niestety mnóstwo młodzieży preferuje gry komputerowe oraz elektroniczne zabawki aniżeli teatr, może właśnie dlatego, że nie zobowiązują ich do wielkiego wysiłku umysłowego. Należy nakłaniać dziecko – ( maskotki – https://bubucraft.pl/maskotka-z-imieniem-dziecka) do uczestnictwa w zajęciach teatralnych, które posiadają cenną wartość wychowawczą. Sztuka kształtuje dziecięcą osobowość, aktywizuje ciekawość, rozwija mowę i urozmaica słownictwo. Uczestnicząc w spektaklu teatralnym, dziecko jest jego współtwórcą. W ten sposób uczy się współpracy w większej grupie, współodczuwania, odpowiedzialności. To jedynie niektóre zalety zajęć teatralnych.

Bez wątpienia, powinnością ojca i matki jest zapewnienie dziecku kontaktu z szeroko pojętą sztuką np. taką . Oswajanie z teatrem, muzyką i sztuką. To pierwszy krok w edukacji wrażliwego oraz inteligentnego człowieka.