Baza danych jest narzędziem służącym do zbierania informacji. Pozwala ona trzymać dowolne dane, jakimi mogą być dane o produktach czy też zamówieniach.
Bardzo często początkową postacią takiej bazy jest arkusz kalkulacyjny lub lista w edytorze tekstu.

Gdy liczba danych powiększa się, początkowo przyjęta forma zaczyna utrudniać zrozumienie tych danych. Kiedy ten kłopot się zjawi, należy jedynie przenieść informacje do bazy danych, która może być utworzona przy użyciu systemu zarządzania tego typu bazami. Tego typu budowa bazy danych jest dość skomplikowana. Ale ułatwia ona magazynowanie danych. Tylko jedna baza danych mogłaby posiadać bardzo dużo tabel. Są one przechowywane w jednym pliku razem z formularzami, makrami czy też modułami. Tabela bazy danych bardzo przynosi na myśl arkusz kalkulacyjny, gdyż dane przechowywane są w kolumnach oraz wierszach. Poszczególne wiersze tabel określane są jako rekordy. Można tam trzymać pojedyncze dane. Każdy z rekordów posiada jedno bądź więcej pól. Pola oraz rekordy można także porównać do katalogu bibliotecznego, w jakim są zawarte karty książek. Dowolna karta jest rekordem bazy danych.
budowa bazy danych

Autor: Ted Eytan
Źródło: http://www.flickr.com
Formularze są potrzebne do tworzenia interfejsu odbiorcy.

Sprawdź też inne archiwum artykułów przedstawiających prezentowany temat – bez strachu – wejście za darmo, zatem kliknij ten odnośnik.

Mógłby on do niego wprowadzać oraz poprawiać dane. Formularz bardzo często zawiera klawisze poleceń albo inne kontrolki, jakie umożliwiają robienie różnych zadań. Po odpowiednim zakodowaniu, klawisze mogłyby umożliwiać określenie informacji, jakie pokazywane są w formularzu albo otwieranie innych formularzy oraz raportów. Raporty bazy danych są stosowane do formatowania oraz wyświetlania danych. Raport zazwyczaj zezwala odpowiedzieć na określone pytanie.

Raport możemy uruchomić w dowolnym czasie, jednak w każdym wypadku będzie on pokazywać aktualne dane, które są w bazie danych. Zazwyczaj raporty są formatowane do ich drukowania, ale można by też wyświetlać je na ekranie albo eksportować do różnych programów.