Wolny rynek charakteryzuje się tym, że bogactwo albo choćby bezpieczeństwo finansowe nie jest nikomu dana raz na zawsze.Do skomplikowanej sytuacji, czy nawet bankructwa doprowadzić mogą nie tylko błędy w zarządzaniu, ale choćby wydarzenia, na które przedsiębiorcy mają znikomy wpływ. Toteż podpisując umowę leasingu, warto jest zdawać sobie sprawę jakie są być konsekwencje zaległości w płatnościach wobec leasingodawcy.Sprawy związane z zaległościami zawarte są w OWUL (OWL), dołączonym do umowy leasingu. Tabela Opłat i Prowizji wymienia natomiast koszty, które wiążą się z windykacja leasingobiorców.

Za opóźnienia jednomiesięczne naliczone zostają odsetki, które z reguły są wyższe od ustawowych.
Przedsiębiorstwa leasingowe, wysyłają też wezwania do zapłaty, za które pobiera się dodatkową opłatę. W wezwaniu do zapłaty leasingodawca wyznacza także dodatkową datę na spłatę zaległej raty leasingowej – najczęściej 2 tygodnie. W przypadku braku wpłaty zaległości w dodatkowym terminie, leasingodawca ma prawo wypowiedzieć umowę leasingu.

Wypowiedzenie umowy leasingu może nastąpić jeśli, pomimo wezwania do płatności, zaległość nie zostanie zapłacona, a leasingobiorca nie podejmie także żadnych rozmów z finansującym. Jeżeli nie powiodą się próby rozmowy z leasingodawcą, lub zadłużenie nie zostanie spłacone i/lub leasingodawca nie zgodzi się na wznowienia umowy, wówczas leasingobiorca zostanie wezwany do wydania przedmiotu leasingu.Aktywności tych, nie prowadzi już bezpośrednio spółka leasingowa, lecz pełnomocnik (firma windykacyjna, kancelaria adwokacka częstochowa prawna) |.

Usługa ta, podobnie jak wszystkie koszty dochodzenia zwrotu obciąża ostatecznie leasingobiorcę. Klient obciążony jest również za bezumowne korzystanie z przedmiotu leasingu. Jeżeli przedmiot leasingu nie zostanie przekazany leasingodawcy lub pełnomocnikowi, wtedy ten zacznie tzw. twardą windykację, próbując odzyskać przedmiot leasingu. Jeżeli odebranie przedmiotu leasingu okaże się niemożliwe, wówczas leasingodawca albo pełnomocnik wystąpi do sądu z pozwem o wydanie przedmiotu leasingu.Opłaty sądowe, a także ewentualne koszty komornika też obciążą ostatecznie byłego leasingobiorcę. Oprócz tego przedmiot leasingu jest formalnie własnością firmy leasingowej.

Może ona zatem złożyć zawiadomienie do prokuratury o domniemaniu przestępstwa przywłaszczenia mienia. Po czynnościach windykacyjnych nastąpi rozliczenie umowy. Jeżeli leasingobiorca nie rozliczy się z spółką leasingową, sprawa znajdzie się w sądzie wraz z wypełnionym wekslem (lub nastąpi sprzedaż wierzytelności – zapytaj jak wystawić wierzytelnosć na sprzedaż w ). Po otrzymaniu nakazu płatniczego do gry wchodzi komornik, wspierany przez spółkę windykacyjną.

Firmy leasingowe dobrze wyspecjalizowały się w windykacji leasingobiorców. Często jest to dla nich dodatkowe źródło zarobku. Niemniej leasingodawcy rzadko kiedy zależy na zakończeniu współpracy z leasingobiorcą, nawet mocno nieterminowym, dlatego praktycznie na każdym etapie windykacji są furtki negocjacyjne. Najlepiej jeszcze przed wystąpieniem problemu poinformować leasingodawcę, że mogą nastąpić trudności z płatnościami. Jest wtedy możliwość zmiany harmonogramu, na przykład wydłużenia umowy.