Temat funduszy inwestycyjnych jest to temat dosyć szeroki, o którym jest po rozpisywane równocześnie w sieci, jak i w prasie, nie opowiadając już o informacjach na jego temat, które to bez żadnego problemu odnajdziemy w telewizji.

sprawy

Autor: MAURO CATEB
Źródło: http://www.flickr.com

My dzisiaj jednak wyłonimy jedynie jeden aspekt dotyczący wspomnianych funduszy i to na nim skoncentrujemy dzisiaj w pełni naszą uwagę. Mówimy tutaj o funduszach inwestycyjnych typu otwartego, które to są jednym z rodzajów funduszów inwestycyjnych, jeśli weźmiemy tylko pod uwagę kryteria form jego uczestnictwa…
Jak widać, fundusze inwestycyjne otwarte, to jedna spośród postaci jego uczestnictwa, której nadmieńmy drugą postacią kryteriów bywa po prostu zawartość portfela. Powracając jednakże do tematu, fundusze inwestycyjne typu otartego (w skrócie FIO), to w rzeczywistości jedne spośród najbardziej popularnych typów funduszy, które są tak naprawdę kierowane do każdego rodzaju inwestora, który to może po wpłacać pieniądze, po czym otrzymuje w zamian tytuł uczestnictwa, którego to inaczej przezywamy „jednostką uczestnictwa”. Warto zaznaczyćpo zaznaczać, iż ów fundusz zbywa wspomniane jednostki uczestnictwa orazi odkupuje je zawsze na żądanie konkretnego uczestnika, którym to może zostać w rzeczywistości dosłownie każda persona.

Na koniec warto po dodawać, iż pomijając zwyczajnym funduszem inwestycyjnym otwartym, istnieje też Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (a więc w skróceniu SFIO), w którym aktywa test na utratę wartości można inwestować z Artykułu 113 Ustawy (gdzie odnajdziemy 2 podpunkty), w czasie gdy z tego zaczynającego – „podstawowego” – z Art. dziewięćdziesiątego trzeciego Ustawy (w którym to znajdziemy dokładnie pięć podpunktów).