Za czas wyjazdu służbowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę, diety, również refundacja wydatków z tytułu przejazdów, kwater, dojazdów środkami komunikacji lokalnej, bądź pozostałych udokumentowanych wydatków ustalonych przez pracodawcę odpowiednio do umotywowanych potrzeb. Za aprobatą pracodawcy zatrudniony może przebyć podróż służbową pojazdem który nie jest własnością chlebodawcy. Przysługuje mu wówczas refundacja kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za kilometr przebiegu, wyznaczoną przez pracodawcę.

KPiR

Autor: David G
Źródło: http://www.flickr.com
Rozliczenie delegacji pracownika państwowej, lub samorządowej placówki sfery budżetowej definiuje zarządzenie. Dla innych pracowników wielkość należności charakteryzuje się w układzie ogólnym pracy, lub statucie wynagradzania, a jeśli takie nie obowiązują, w umowie o pracę – pilnie potrzebny mi kalkulator vatu. Czas delegacji pracownika to nie tylko czas pobytu w miejscowości, do jakiej pracownik pozostał skierowany, lecz również czas transportowania się pracującego w celu dojechania do określonej miejscowości i powrotu z niej. Jeżeli pracownik nie posiada umożliwionych darmowych kwater, posiada prawo (kancelaria prawo medyczne) do zwrotu kosztów hotelu, albo noclegu w odmiennym obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

Klasyfikacja środków trwałych jest usystematyzowanym zbiorem rzeczy majątku stałego służącym m.in. do celów ewidencyjnych, ustalaniu stawek odpisów amortyzacyjnych, również badań statystycznych – rozliczenie delegacji. W KŚT za podstawową jednostkę ewidencji przyjmuje się poszczególny element majątku trwałego realizujący wyznaczone funkcje w procesie wytwarzania produktów i świadczenia usług. Może być nim budowla, urządzenie mechaniczne, lub pojazd mechaniczny. Tylko w nielicznych przypadkach honoruje się w ewidencji przyjęcie za jednostkowy przedmiot obiektu zbiorczego, jakim może być grupa przewodów rurociągowych, lub skład latarni jednego typu wykorzystywanych na obszarze zakładu, ulicy, osiedla, grupy komputerowe.

kalkulator

Źródło: www.morguefile.com
Kalkulator VATu pozwala określić koszt towarów i usług w kwocie netto, albo brutto, w zależności od tego, jaka z wartości jest znana. Przepisy nie wymuszają zakresów, od jakiej kwoty musi być on wyliczony – kśt. W wyliczeniach uwzględniane są wszystkie ustawowo przydzielane współczynniki VAT.