Jednym z wielu blankietów, jakie muszą zgłaszać pracodawcy jest ZUS Z-3. Sporządzany jest przez tych płatników składek, jacy nie są upoważnieni do zapłaty zasiłku, także przez płatników, którzy za czas po wygaśnięciu zatrudnienia przenoszą wypłatę zasiłku do ZUS-u. W interesie płatnika leży poprawne zapełnienie druku, inaczej pozostanie on poprawiony przez ZUS, w konsekwencji zawyżając podstawę wymiaru zasiłku z winy płatnika.

Ubezpieczenie
Dokument ZUS Z-3 służy wyznaczeniu prawa do zasiłku chorobowego i określeniu jego wysokości. Mieści dane zarówno o płatniku składek, jak i o ubezpieczonym, również spis uzyskiwanych przez ubezpieczonego płac. W odpowiednio wypełnionym ZUS Z 3 muszą znaleźć się dane ewidencyjne płatnika składek, dane ewidencyjne pracownika, czas ubezpieczenia, okresy niezdolności do pracy, które mają oddziaływanie na prawo do wypłaty zasiłku chorobowego, w tym również informacje na temat niezdolności do pracy wynikłej z wypadku przy pracy, czy też miały one miejsce w drodze do pracy, bądź z pracy.

Na prośbę pracownika, chlebodawca wypisuje zaświadczenie o zatrudnieniu. W tym zaświadczeniu wpisuje się, czy wymieniony zatrudniony nie znajduje się w okresie wymówienia umowy o pracę, ani w okresie tymczasowym, a zakład pracy nie jest w stanie bankructwa, lub likwidacji. Wystawca pisma ponosi odpowiedzialność legislacyjną w przypadku podania danych niezgodnych z prawdą. Zaświadczenie ważne jest jeden miesiąc od daty wypisania.

Umowa cywilno prawna na ogół wykorzystywana jest w sytuacji w jakiej chlebodawca nie przewiduje przyjmować do pracy pracownika na podstawie umowy o pracę, lecz zależy mu na zrealizowaniu ustalonych działań, czy też osiągnięciu przejrzyście ustalonych funkcji.W przypadku umów cywilno prawnych jest możliwość określić

lokalizację i czas wykonywania pracy, lecz nie jest to potrzebne, bardziej liczy się samo sfinalizowanie pracy, a nie jej czas i miejsce.

Czy wpisy opublikowane na tej witrynie prawnik Łódź całkowicie Cię uszczęśliwiły? Mamy nadzieję, że tak. Jednak, jeśli masz ochotę więcej, to wejdź tutaj.

Najpopularniejszymi umowami cywilno prawnymi są umowy zlecenia i umowy o dzieło. Należy mieć na uwadze, że ani umowa zlecenie, ani też umowa o dzieło nie są umowami o pracę i nie dotyczy ich prawo pracy.